LATVIJAS LABORATORĀS MEDICĪNAS BIEDRĪBAS SĒDE 31.03.2021

2021. gada 31. martā plkst. 14:00 Evisit portālā

Programma
14.00 – 14.10 Valdes aktualitātes, Revīzijas komisijas ziņojums.

14:10 – 14.50 Asoc. prof. Dr. med. Nataļja Kurjāne RSU “Imūndeficītu diagnostika”
40 min.
14.50-15.10 Iveta Gorela, laboratorijas ārste BKUS “Limfocītu subpopulācijas –
zināmais un nezināmais” 20 min.

15.10-15.30 Baiba Šlisere laboratorijas ārste PSKUS, "Neikdienišķas metodes imūnās
atbildes vērtēšanai" 20 min.
15.30-15.50 Jautājumi, diskusijas

Reģistrācija Evisit portālā sadaļā – Pasākumi līdz 31.03.2021. pulksten 12.00

Categories: Uncategorized