2022.gada maijā notiks LLMB pilnsapulce, kurā ir jāpārvēlē biedrības valde, sertifikācijas komisija laboratorijas ārstiem, sertifikācijas komisija laboratorijas speciālistiem un revīzijas komisija.

 

Lūdzu līdz 25.aprīlim iesūtīt savus pieteikumus šiem amatiem uz e-pastu llsb@llsb.lv

Categories: Uncategorized