LATVIJAS LABORATORĀS MEDICĪNAS BIEDRĪBAS SĒDE

 

Tiek sasaukta jauna LLMB biedru pilnsapulce lai organizēt atkārtotas biedrības valdes, revīzijas un sertifikācijas komisiju vēlēšanas, kuru sastāvs, juridisku iemeslu dēļ, netika apstiprināts Uzņēmumu reģistrā.

Laiks – 16.06.2022 14:00 – 16:00

Notikuma vieta – Hipokrāta iela 2, Rīga. Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcas Patoloģijas centrs – mācību auditorija.

Vēlēšanas tiek organizētas kā attālināti, tā klātienē.

· Lai balsotu attālināti – Šeit pieejama saite uz vēlēšanu biļetens. Lai biļete tiktu reģistrēta, to nepieciešams korekti aizpildīt, izdarot atzīmi “Par”, “Pret” vai “Atturos” valdes, sertifikāciju komisiju un revīzijas komisijas sastāviem. Parakstītu un ieskenētu biļeti nosūtīt uz biedrības e-pastu llsb@llsb.lv. Par derīgām tiks atzītas arī tās biļetes, kas parakstītas ar elektronisko parakstu.

 

· Lai balsotu klātienē – tiks veikta biedru reģistrācija. Ja kāds no biedriem nevar ierasties un tas balsošanu nav veicis attālināti, tam iespējams pilnvarot citu biedru balsot savā vietā, aizpildot pilnvaru.

Pilnsapulces norises plāns –

· 14:30 – 15:00 “LLMB Valdes, biedrības revīzijas komisijas un biedrības sertifikācijas komisijas velēšanas”

· 15:00 – 15:30 “Aktualitātes laboratorisko izmeklējumu e-nosūtījumu ieviešanā”

· 15:30 – 16:00 “Laboratorisko izmeklējumu kartēšana izmantojot Loinc izmeklējumu klasifikatoru”

Reģistrācija konferenču zālē atvērta no plkst. 14:00

Categories: Uncategorized