LATVIJAS LABORATORIJAS

SPECIĀLISTU BIEDRĪBAS SĒDE

2016. gada 27.oktobrī plkst. 13:00

Rixvell Elefant hotel, Kalnciema iela 90, Rīga, telefons 20292765

Sēdes sponsors: Biosan

Programma

13:00-13:30 – Reģistrācija

13:30-13:50 – LSB aktualitātes

13:50-15:30 – Lekcija/prezentācija

Lekcija sadalīta pa izmeklējuma virzieniem:

Hematoloģija

Bioķīmija

Klīnika

Imunoloģija

Mikrobioloģija

Molekulārā Bioloģija

Galvenie temati – Produktu klāsts, ko Biosan piedāvā konkrētā izmeklējumu virzienā. Kādus produktus Biosan ražo OEM ( klients būtībā pēk Biosan tikai zem cita brenda), iekārtas kvalitātes ietekme uz rādītājiem (vispārējā)

Kompleksie risinājumi Imunoloģijā un Molekulārā bioloģijā – piedāvātās iekārtas, risinājumi, reaģenti utt.

Categories: