Sertifikācija

Dokumenti jāiesniedz vismaz 3 mēnešus pirms sertifikāta derīguma beigām.

Latvijas Laboratorijas ārstu speciālitātes Sertifikācijas komisija plāno sertifikācijas/ resertifikācijas sēdes sekojošos datumos :

2024. gada 11.jūnijs plkst.15.00
2024. gada 10.septembris plkst.15.00
2024. gada 10.decembris plkst.15.00

Sēžu norises vieta: VSIA P. Stradiņa KUS, Pilsoņu iela 13

—————————————————————————

2024. gada 25. janvāris plkst. 11.00
2024. gada 25. aprīlis plkst. 11.00
2024. gada 27. jūnijs plkst. 11.00
2024. gada 26. septembris plkst. 11.00

Sēžu norises vieta: RAKUS, Hipokrāta iela 2

Sakarā ar Latvijas Ārstu biedrības iniciētajām izmaiņām sertifikācijas un resertifikācijas maksas ir ievērojami paaugstinātas – attiecīgi 59,76 EUR un 48,38 EUR. Maksājumi par šiem pakalpojumiem laboratorijas ārstiem ir jāveic uz Latvijas Ārstu biedrības kontu – Latvijas Ārstu biedrība, Reģ. Nr. 40008000051; Skolas ielā 3, Rīga, LV-1010; AS Swedbank; IBAN LV27HABA0551035992836; Bankas kods HABALV22
Tādas pašas maksas ir noteiktas arī laboratorijas speciālistiem, kuriem šie maksājumi jāveic uz Latvijas Laboratorās medicīnas biedrības (LLMB) kontu – rekvizītus lūdzu skatīt zemāk.

Sertifikācijas komisija laboratorijas ārstiem: 

Margarita Citoviča – (priekšsēdētāja, telefons 29165599; e-pasts: Margarita.Citovica@aslimnica.lv)

Ilze Ozoliņa

Iveta Gorela – (sekretāre, telefons 29639004, e-pasts iveta.gorela@bkus.lv)

Dace Jupatova

Guna Šteinmane

Inita Baltā

Marija Dončaka

Sertifikācijas komisija laboratorijas speciālistiem:

Aīda Rancāne – (priekšsēdētāja, tel. 29289182, e-pasts: aidarancane@hotmail.com)

Diāna Amerika – (sekretāre, 29277838, diana.amerika@inbox.lv)

Gatis Pakarna

Lilija Lapke

Lada Korpeikina

Evija Bēniņa

Alla Šuste

LLMB biedru nauda ir 7,11 EUR gadā. Iestāšanas maksa biedrībā ir 7,11 EUR. No 2016.gada 1.janvāra biedru un asociēto biedru nauda ir 8 EUR gadā un iestāšanas maksa biedrībā ir 8 EUR. Šie maksājumi ir jāveic ar pārskaitījumu uz LLMB kontu.

Biedrības rekvizīti:

Latvijas Laboratorās medicīnas biedrība; Reģ. Nr. 40008000530; Swedbank; IBAN LV71HABA000140J037347; Bankas kods HABALV22
Tiesības sertificēties ir:
1) Ārstiem pēc laboratorijas ārstu rezidentūras sekmīgas pabeigšanas. Rezidentūras beigu eksāmens ir apvienots ar sertifikācijas eksāmenu. Ārsts iegūst laboratorijas ārsta sertifikātu.

2) Personām ar augstāko medicīnas izglītību, ķīmiķa, biologa, farmaceita vai biomedicīnas maģistra grādu. Pēc sekmīgas apmācības un sertifikācijas eksāmena nolikšanas tiek iegūts laboratorijas speciālista sertifikāts.

Laboratorijas ārstiem sertifikātus izsniedz Latvijas Ārstu biedrība (LĀB), bet laboratorijas speciālistiem – Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība (LĀPPOS).

Resertifikācija

Resertifikāciju veic Sertifikācijas komisija, izskatot iesniegtos dokumentus atbilstoši nolikumam, ja pretendents iesniedzis: *iesniegumu LLMB par sertifikāciju; *apstiprinājumu par izdarītajiem biedru naudas maksājumiem; *darba devēja rekomendāciju sertifikācijai; *izvērstu darba atskaiti par pēdējos 5 gados veikto laboratorijas diagnostikā (ieņemamais amats, darbu apjoms, veids, kvalitātes kontrole, aparatūra, metodes, jaunieviestās darba metodes utt.); *iesniegumu LĀB vai LĀPPOS; *augstākās izglītības diploma kopiju; *iepriekšējā sertifikāta kopiju.